Predavač: Alma Jusufović, prof.

Ukupno trajanje: 8 mjeseci

Termini: 1 čas u sedmici

Ukupno: 32 časa

Uvod

Meknun Akademija nudi predmet tilavet naprednog stepena! Svaka polaznica ovog kursa je dužna poznavati sufaru i primjenjivati osnove tedžvida! Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Onaj koji vješto uči Kur’an bit će sa pisarima časnim i čestitim, a onaj koji zamuckuje i sa poteškoćom ga uči ima dvije nagrade.“ Komentar: “Govor Poslanika s.a.v.s: „Onaj koji vješto uči Kur’an“ se odnosi na vještog učača Kur’ana, koji dobro poznaje njegovo učenje, koji ne griješi prilikom učenja, koji ne ponavlja istu riječ više puta, kome učenje ne predstavlja teškoću zbog njegovog vještog vladanja učenjem i čvrstine hifza. Koja je nagrada kod Allaha swt za onog koji vješto uči Kur’an? Oni će biti u društvu sa časnim i čestitim melekima pisarima. Ovo su osobine meleka Milostivog koji donose poslanicu i objavu poslanicima od ljudskog roda. Rekao je Uzvišeni Allah: „na listovima su cijenjenim, uzvišenim, čistim, u rukama pisara, časnih, čestitih.“ Abese, 13-16.”

!

Uslovi pohađanja kursa

Poznavanje sufare

Svaki polaznik ovog kursa dužan je poznavati sufaru/arapsko pismo, kako bi mogao pratiti nastavu. Naša akademija ima kurs sufare. Za detaljne informacije o kursu informacije, posjetite link ispod.

Telegram (mobilna aplikacija)

Telegram (mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na sličicu ispod, shodno operativnom sistemu Vašeg uređaja.

Zoom (web, mobilna aplikacija)

Zoom (web ili mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na link ispod.

Copyright 2023 | Meknun Akademija