Meknun Akademija

Meknun Akademija je online akademija koja vam omogućava sticanje
šerijatskog znanja gdje god se nalazite bez ikakve dunjalučke protuusluge.

Tim akademije

Tim akademije krase stručnjaci sa polja šerijatskih nauka, menadžmenta, dizajna i programiranja.

hfz. dr. Muhamed Fadil Porča

Profesor

hfz. dr. Kerim Prepoljac

Profesor

mr. Safet Suljić

Šerijatski recenzent / Profesor

mr. Subhija Bektić

Profesor

hfz. Abdullah Porča, prof.

Profesor

Ervin Sinanović, prof.

Profesor

Haris Bećović, prof.

Profesor

Ersan Grahovac, prof.

Profesor

Umama Saračević, prof.

Profesor

Maida Hamzić, prof.

Profesor

Alma Jusufović, prof.

Profesor

Azra Ljakić, prof.

Muderisa

Zejneb Ljakić, prof.

Muallima

Envera Zulfić, prof.

Profesor

Mersiha Sarać, prof.

Muderisa

Dženana Önder

Muallima

Almedina Spahić

Muallima

Dženita Kadribašić

Muallima

Copyright 2023 | Meknun Akademija