Predavač: Maida Hamzić, prof.

Ukupno trajanje: 8 mjeseci

Termini: 2 časa u sedmici

Ukupno: 64 časa

Uvod

Naša akademija Vam nudi još jednu važnu islamsku nauku- Tefsir.

Tefsir se bavi tumačenjem plemenitog Kur’ana.
Program traje cijelu akademsku godinu, zatim slijedi ispit čije rezultate ćemo krunisati sa certifikatima na Vašim kućnim adresama.

!

Uslovi pohađanja kursa

Telegram (mobilna aplikacija)

Telegram (mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na sličicu ispod, shodno operativnom sistemu Vašeg uređaja.

Zoom (web, mobilna aplikacija)

Zoom (web ili mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na link OVDJE.

Copyright 2023 | Meknun Akademija