Predavač: Almedina Spahić, Dženana Onder​

Ukupno trajanje: 8 mjeseci

Termini: 1 čas u sedmici

Ukupno: 32 časa

Uvod

Meknun Akademija vam nudi kurs tedžvida sa stručnim profesorima, koji iza sebe imaju potrebno znanje i iskustvo. U narednim redovima ćemo sve nas zajedno podsjetiti o bitnosti tedžvida:

Kaže Uzvišeni Allah Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „I uči Kur’an “tertilom” (pažljivo)“ (El-Muzemmil, 4)

– Hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu: „Nije od nas ko lijepim glasom (jeteganne) ne uči Kur’an.” Kaže Ibn El-Džezeri u svom tedžvidskom tekstu „El-Džezerije“: „Uzimanje (Kur’ana) po tedžvidu je stroga obaveza, ko ne uči Kur’an po tedžvidu on je griješan“.

!

Uslovi pohađanja kursa

Poznavanje sufare

Svaki polaznik ovog kursa dužan je poznavati sufaru/arapsko pismo, kako bi mogao pratiti nastavu. Naša akademija ima kurs sufare. Za detaljne informacije o kursu informacije, posjetite link ispod.

Telegram (mobilna aplikacija)

Telegram (mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na sličicu ispod, shodno operativnom sistemu Vašeg uređaja.

Zoom (web, mobilna aplikacija)

Zoom (web ili mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na link OVDJE.

Copyright 2023 | Meknun Akademija