Ukupno trajanje: 2 mjeseca

Termini: 3 časa u sedmici

Ukupno: 24 časa

Uvod

Aiša, radijallahu ‘anha, prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, rekao: 

“Zaista kuća u kojoj se uči Kur’an svijetli stanovnicima neba kao što zvijezde svijetle stanovnicima Zemlje.” (Sahih)

Najljepša žena je ona ispod čijeg lica se često nalaze stranice Kur’ana. 

Stoga, mila moja sestro, zaputi se stazom učenja harfova kako bi zlatna zvjezdana prašina uklonila prašinu sa tvoje duše.

!

Uslovi pohađanja kursa

Telegram (mobilna aplikacija)

Telegram (mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na sličicu ispod, shodno operativnom sistemu Vašeg uređaja.

Zoom (web, mobilna aplikacija)

Zoom (web ili mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na link OVDJE.

Copyright 2023 | Meknun Akademija