Predavači: Ervin Sinanović, prof. ​

Ukupno trajanje: 2 mjeseca

Termini: 3 časa u sedmici

Ukupno: 24 časa

Uvod

Prenosi Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko prouči jedan harf (slovo) iz Allahove knjige (Kur’ana), za to će imati jedno dobro djelo, a dobro djelo se nagrađuje deseterostruko. Ne kažem da je ‘elif lam mim’ harf, nego je i elif harf i lam je harf i mim je harf.” (Tirmizi, 8/226, hadis sahih, Sahihu Džami’a Albani, br. hadisa 6469)

Želiš naučiti kur’ansko pismo i otežati svoju vagu dobrih djela na Sudnjem danu? Dobro nam došao! Započnimo naše najljepše životno putovanje – putovanje prema Kur’anu!

!

Uslovi pohađanja kursa

Telegram (mobilna aplikacija)

Telegram (mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na sličicu ispod, shodno operativnom sistemu Vašeg uređaja.

Zoom (web, mobilna aplikacija)

Zoom (web ili mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na link OVDJE.

Copyright 2023 | Meknun Akademija