Termini: 2 časa u sedmici

Uvod

Akademija Madinatul Zahra vam nudi hifz prva dva džuza Časnoga Kur’ana koje jedno od najboljih dobrih djela.

Ebu-Hurejre, r. a, prenosi da je Poslanik, a. s, rekao:

Onome ko od vjernika otkloni neku ovosvjetsku nevolju Allah, dž. š, otklonit će jednu nevolju na Sudnjem danu. Onome ko olakša nekome ko je u poteškoćama Allah, dž. š, olakšat će i na ovom i na onom svijetu. Onome ko sakrije mahanu jednog muslimana Allah, dž. š, sakrit će mahane i na ovom i na onom svijetu. Allah, dž. š, pomaže svom robu sve dok rob pomaže svom bratu muslimanu. Onome ko krene putem kojim se stječe nauka Allah, dž. š, olakšat će put do Dženneta. Kad god se u jednoj od Allahovih, dž. š, kuća okupe ljudi s namjerom da uče Kur’an i da ga međusobno proučavaju, Allah, dž. š, spustit će na njih smirenost, obavit će ih Njegova milost, okružit će ih meleki i Allah, dž. š, spomenut će ih kod onih koji su kod Njega. Čija djela ne budu dobra neće mu pomoći njegovo porijeklo. (Hadis bilježe Muslim u Sahihu, Ebu-Davud, Tirmizi, Ibn-Madže i Ahmed.)

Prenosi se da je Ebu-Hurejre, r. a, rekao: Allahov Poslanik, a. s, rekao je: “Kur’an će doći svome učaču na Sudnjem danu i upitati: ‘Da li me prepoznaješ? Ja sam onaj zbog koga si ustajao noću, a danju bio žedan.’ Potom će mu se u desnu ruku dati vlast, u lijevu vječnost, na glavu će mu se staviti kruna dostojanstva, a njegovi roditelji bit će ogrnuti plaštom, čija ljepota nadmašuje dunjaluk i sve što je na njemu. Oni će reći: ‘Gospodaru, kako smo ovo zaslužili?’ Bit će im rečeno: ‘Tako što ste svoje dijete podučili Kur’anu.'” (Bilježi Taberani u Al-Awsatu i sahih je.)

!

Uslovi pohađanja kursa

Tečno učenje Kur'ana

Svaki polaznik ovog kursa dužan je poznavati sufaru i osnove tedžvida.

Telegram (mobilna aplikacija)

Telegram (mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na sličicu ispod, shodno operativnom sistemu Vašeg uređaja.

Zoom (web, mobilna aplikacija)

Zoom (web ili mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na link OVDJE.

Copyright 2023 | Meknun Akademija