Predavač: Alma Jusufović, prof.

Ukupno trajanje: 8 mjeseci

Stepeni: 1 stepen

Termini: 2 časa u sedmici

Ukupno: 64 časa

Uvod

Naša akademija Vam nudi komentar i tumačenje 40 Nevevijevih hadisa kroz ciklus predavanja u trajanju od jedne akademske godine.

!

Uslovi pohađanja kursa

Telegram (mobilna aplikacija)

Telegram (mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na sličicu ispod, shodno operativnom sistemu Vašeg uređaja.

Zoom (web, mobilna aplikacija)

Zoom (web ili mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na link OVDJE.

Copyright 2023 | Meknun Akademija