Predavači: Haris Bećović, prof.

Ukupno trajanje: 8 mjeseci

Termini: 2 časa u sedmici

Ukupno: 64 časa

Uvod

– općenito o hadiskoj nauci

– uvod u hadisku nauku

– terminologija hadisa

– komentar odabranih hadisa

!

Uslovi pohađanja kursa

Telegram (mobilna aplikacija)

Telegram (mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na sličicu ispod, shodno operativnom sistemu Vašeg uređaja.

Zoom (web, mobilna aplikacija)

Zoom (web ili mobilna aplikacija), jedan je od elementarnih uslova pohađanja ovog kursa. Da preuzmete aplikaciju, kliknite na link OVDJE.

Copyright 2023 | Meknun Akademija